"mantenir"

Exemples

Per exemple, supervisem constantment els nostres sistemes per comprovar que funcionin de la manera prevista i per detectar-hi errors i corregir-los. A més, si una funció específica deixa d'estar disponible o falla, en revisar la informació del registre que s'ha creat abans que no passés el problema, podem analitzar-lo i tornar a oferir la funció ràpidament.